Günün Sözü
Cihâdın en faziletlisi, kişinin kendi nefsi ve hevâsına karşı mücâhade etmesidir.
Hadis-i Şerif

Başbuğ Alparslan Türkeş

Add to: Facebook.com Add to: StumbleUpon Add to: Yahoo Add to: Google