Günün Sözü
Akıllı adam nefsini hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için iyi amel işler, aciz adam nefsini hevesine uydurur sonra Allah'tan mağfiret temenni eder.
Hadis-i Şerif

Başbuğ Alparslan Türkeş

Add to: Facebook.com Add to: StumbleUpon Add to: Yahoo Add to: Google